ลงทะเบียนร่วมงานเลี้ยง พอ.59
@สกลนคร (9-10-11 ธ.ค.2560)

กำหนดการ-กิจกรรม

# กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Register

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

- ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สกลนคร (หมายเลขบัญชี 986-1-36159-6)

วิธียืนยันการโอนเงิน

1. สแกนใบเสร็จหรือสลิปการโอนเงินส่งมาทาง Line
2. แจ้งการชำระเงินทางโทรศัพท์ ผ่าน คุณจินตนา โทร.081-975-8263 หรือ คุณยุทธนา โทร.081-266-9126

 

เพื่อนเรา..มีใครไปบ้าง
(รายชื่อเพื่อนที่ลงทะเบียนแล้ว)

 

Facebook พอ.59

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

- ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน สกลนคร (หมายเลขบัญชี 986-1-36159-6)

วิธียืนยันการโอนเงิน

1. สแกนใบเสร็จหรือสลิปการโอนเงินส่งมาทาง Line

2. แจ้งการชำระเงินทางโทรศัพท์ ผ่าน คุณจินตนา โทร.081-975-8263 หรือ คุณยุทธนา โทร.081-266-9126

กำหนดการ-กิจกรรม

# กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


You're Welcome Baan May-Mu
Nature Corner